Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirketlerin hazır altyapı ve sosyal tesisleri kullanarak faaliyette bulunmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu bölgelerde sağlanan altyapıya yol, su, doğal gaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetler dâhildir. 81 ilde, hâlihazırda 24’ü Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Tarıma Dayalı İhtisas OSB olmak üzere, toplam 349 adet OSB mevcuttur.

Siirt il merkezine 8 km uzaklıkta bulunan 70 hektar büyüklüğündeki Organize Sanayi Bölgesi’nde 76’sı işletmeler için ayrılmış toplam 81 parsel vardır. Bölgedeki 76 adet sanayi parselinin 36 adedi tahsis edilmiştir. Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde su dağıtım şebekesi, kanalizasyon, elektrik şebekesi, telekomünikasyon alt yapısı ve yol parke çalışması tamamlanmış durumdadır. Kurulu elektrik gücü 16 MW olan Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilebilecek durumda uygun parseller bulunmaktadır. Başvurulması halinde üretim amaçlı tesisini kurup işletmeye alanlardan istenen şartları taşıyanlara bedelsiz yer tahsisi yapılabilmektedir.

OSB’ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye’deki mevcut yatırım teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri, öncelikli yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, cazibe merkezleri programı, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge desteği, vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadır:

  • Arazi alımlarında KDV muafiyeti.
  • Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere beş yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti.
  • Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri.
  • Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti. 
  • Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti.
  • OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmaması durumunda katı atık vergisi muafiyeti.​
Siirt Yatırım Destek Ofisi

Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:29 SİİRT

Bilgi Hattı

0(482) 223 39 09