Ekonomik Yapı

Siirt ili coğrafi yapısı itibari ile dağlık ve gelir kaynakları açısından çeşitliliğin olmadığı bir ilimizdir. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar genellikle tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.

Kurtalan ilçesinde bulunan çimento fabrikası ve Şirvan ilçesinde bulunan bakır cevheri üretimi ve konsantresi işletmesi dışında kalan tesisler, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleridir. Bu tesisler, taş ve toprağa dayalı tesisler, beton üretimi, konfeksiyon, gıda ve metal imalat sektörleri olarak dağılım göstermektedir.

Siirt’in hizmet sektöründe ticaret, turizm ve lojistik önemli yer tutarken, sanayi sektöründe taş ve toprağa dayalı ürünlerin imalatı ile gıda, içki ve tütün imalatı öne çıkmaktadır. İlde ticaret, ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayanmaktadır. İlin belli başlı tarım ürünleri; buğday, mercimek, pamuk, arpa, nohut, fıstık, nar ve üzümdür. Elde edilen tarım ürünleri iç piyasa ve diğer illere satılmaktadır. İlin ticarete konu en önemli ürünleri; Siirt fıstığı, Pervari balı, zivzik narıdır.

Siirt iline özgü, katma değeri yüksek, gelişme potansiyeli olan Siirt fıstığı ve Pervari balı gibi ürünlerin markalaşma ve tanıtım çalışmalarına destek verilerek ürünlere olan talebin arttırılması il için büyük önem arz etmektedir. Yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar ile ürün çeşitlendirme, pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler ile de ekonomik anlamda katma değeri yüksek üretim zinciri oluşturulması amaçlanmaktadır.

Özellikle inanç, doğa ve kültür turizmi alanında zengin bir potansiyeli olan Siirt tarihi ve doğal zenginliklerine rağmen turizm gelirleri ve ilde konaklayan turist sayısı açısından kısıtlı kalmaktadır. Yerli ve yabancı turistler tanıtım eksikliği nedeniyle Tillo ve Baykan-Veysel Karani dışındaki tarihi mekanlar hakkında yeterince bilgi sahibi olamamaktadır. Bununla beraber bu ilçelerin turizm potansiyelinin desteklenmesi şarttır.

Yerli ve yabancı turistler daha çok günü birlik ziyaretler şeklinde ili ziyaret etmektedirler. Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında Siirt ilinde doğa, kültür ve inanç turizmi gibi potansiyel alt turizm kollarına yönelik kapasite kullanılamamakta, girişimciler veya kamu tarafından somut projeler hayata geçirilememektedir. İldeki yöresel ürünlerde markalaşmanın gerçekleştirilememesi, tur güzergahlarında yeme içme ve alışveriş noktalarının yetersizliği gibi sorunlar da turistlerden elde edilecek gelirin azalmasına ve turizm gelirinin tabana yayılmasına engel olmaktadır.

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:29 SİİRT

Bilgi Hattı

0(482) 223 39 09