İşgücü ve İstihdam

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yıllık İşgücü İstatistiklerine göre 2020 yılında işsizlik oranının en yüksek; istihdam oranının ise en yüksek olduğu bölge Siirt'in de dahil olduğu TRC3 Bölgesi olmuştur.  

Yıllar

İstihdam Oranı (%)

İş Gücüne Katılma Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

15 Yaş Üstü Nüfus İşgücü İstihdam Edilenler İşsiz İşgücüne Dahil Olmayanlar
2014 28,2 37,1 24,0 1.293 480 364 115 813
2015 28,7 38,2 24,8 1.307 499 376 124 808

2016

28,0

39,1

28,3

1.359 532 381 151 827

2017

28,2

38,6

26,9

1.373 530 388 143 843

2018

30,5

47,4

25,0

1.428 581 436 146 847

2019

30,0

43,5

30,9

1.439 626 432 194 813
2020 26,0 39,1 33,5 1.497 585 389 196 912

 

Son dönemde istihdam artışlarına katkıların ağırlıklı bir şekilde hizmetler sektöründen geldiği gözlenmektedir. 2020 yılında bir önceki yıla göre tarım ve sanayi sektörleri toplam istihdama 13 bin kişilik katkı verirken aynı dönemde toplam istihdamdaki paylarını her biri 3,5 puan artırmışlardır.

Yıllar

Tarım

Sanayi

Hizmetler

Tarım (%)

Sanayi (%) Hizmetler (%)

2014

89

73 202 24,5 20,1 55,5

2015

68

71 236 18,1 18,9 62,8
2016 47 84 250 12,3 22,0 65,6
2017 63 82 244 16,2 21,1 62,9
2018 63 88 284 14,4 20,2 65,1
2019 56 81 295 13,0 18,7 68,3
2020 64 86 238 16,5 22,2 61,2

 

Siirt ilinde iş yeri sayısına bakıldığında perakende ticareti, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile bina inşaatı faaliyetlerini yürüten iş yerlerinin sayıca en fazla oldukları anlaşılmaktadır. Bina inşaatı 2,395 kişi ile en fazla çalışanın olduğu faaliyet grubu olmuştur.

İş Yeri Sayısı ile Sigortalı Çalışanların Sektör- Faaliyet Grubuna Göre Dağılımı

Faaliyet

İş Yeri

Sigortalı Çalışan (kişi)

Perakende Tic. (Mot.Taşıt.Onar.Har)

496

1,910

Kara Taşıma. ve Boru Hattı Taşıma.  

242

1,712

Bina İnşaatı                       

197

2,395

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faal.    

158

822

Büro Yönetimi, Büro Desteği Faal.   

115

1,256

Toptan Tic. (Mot.Taşıt.Onar.Hariç)  

111

569

Bina ve Çevre Düzenleme Faaliyet.  

107

2,112

Eğitim                             

88

2,225

Gıda Ürünleri İmalatı              

80

458

Özel İnşaat Faaliyetleri           

72

300

Toptan Ve Per.Tic.Ve Mot.Taşıt.On.

58

231

İnsan Sağlığı Hizmetleri           

52

1,636

Toplam

1,776

15,626

 

İlde sanayi sektöründe istihdam edilen toplam personel sayısı 1,969’dur. Bu istihdamın sektörlere göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Siirt İli Sanayi Sektöründe İstihdamın Dağılımı

Sektör Adı

Çalışan Sayısı

İl Payı

07-Metal cevherleri

964

48,96%

23-Metalik olmayan mineral ürünler

322

16,35%

35-Elektrik, gaz, buhar

146

7,41%

14-Giyim eşyaları

126

6,40%

10-Gıda ürünleri

115

5,84%

08-Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

94

4,77%

06-Ham petrol ve doğal gaz

92

4,67%

13-Tekstil ürünleri

29

1,47%

16-Ağaç ve mantar ürünleri

18

0,91%

24-Ana metal

16

0,81%

25-Metal ürünleri

16

0,81%

Toplam

1,969

100

 (İl Sanayi Durum Raporu, SİİRT Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)

 

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:29 SİİRT

Bilgi Hattı

0(482) 223 39 09