Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik

SEGE

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik (SEGE) sıralaması araştırmaları ilçe, il ve bölgelerimizin gelişmişlik düzeyini, sosyo-ekonomik gelişmişliğin farklı boyutlarını temsil eden değişkenlerle analiz etmeyi ve karşılaştırmayı amaçlayan çalışmalar olup kamu yatırımları, teşvik politikaları ve insan kaynakları politikaları gibi pek çok alanda referans olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmalar il ve bölgelerin göreceli sıralamalarını vermesi yönüyle kalkınma politikalarının daha sağlam bir zemine oturtulmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. 

SEGE-2017 kapsamında yapılan analizler sonucu elde edilen endeks değerlerine göre Türkiye’de illerin gelişmişlik seviyeleri 6 farklı kademede değerlendirilmiş ve endeks değerlerinin doğal kırınımları esas alınarak il kademe ve sıralamaları belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda Siirt’in 6. gelişmişlik kademesinde ve il sıralamasında 75. sırada olduğu tespit edilmiştir.

Düzey-2 bölgesinde yer alan Siirt, Türkiye’deki toplam teşvik belgeli yatırım tutarının yüzde 1,3’ünü almıştır. İlin göreli olarak iyi olduğu değişkenlerden biri de kişi başına hastane yatak sayısıdır. Siirt, yüz bin kişiye düşen 267 hastane yatak sayısı ile Türkiye ortalamasının (266) üzerinde yer almaktadır. Ancak istihdam, eğitim ve rekabetçilik boyutlarındaki değişkenlerde Türkiye ortalamasının önemli oranda altında değerlere sahiptir. İstihdam edilen her yüz kişiden 7’si imalat sanayiinde istihdam edilmekte, okuryazar kadın oranı yüzde 83’lerde kalmakta ve ülkemizde en az ihracat yapan iller arasında yer almaktadır.

Siirt'in Alt Boyutlar İtibarıyla Gelişmişlik Sıralaması

Siirt ili 2003 yılında SEGE sıralamasında 73. sırada yer almıştır. 2011 yılında 77. sıraya düşen il 2017 yılında 74. sıraya yükselmiştir.

  SEGE Demografi İstihdam Eğitim Sağlık Rekabet Mali Erişilebilirlik Yaşam
2017 75 75 79 73 72 71 70 73 74

 

2004 ilçe SEGE çalışmasında 872 ilçe sıralanırken 2017 ilçe SEGE çalışmasında 970 ilçe sıralanmıştır.

Siirt İlçelerinin Gelişmişlik Sıralamaları

İlçe Merkez Kurtalan Tillo Baykan Eruh Şirvan Pervari
2004 183 776 681 818 793 866 859
2017 431 880 914 916 930 933 968

 

Dicle Bölgesi Rekabet Analizi

Çalışma 9. Kalkınma Planı'nda yer verilen beş gelişme ekseninden "Bölgesel Gelişmenin Sağlanması" ve "Rekabet Gücünün Artırılması" eksenleri gözetilerek gelişmişlik araştırmalarında kullanılan göstergelerin yanı sıra TRC3 Bölgesi'ne özgü değişkenler kullanılarak il ve TRC3 Bölgesi ilçeleri (30 ilçe) düzeyinde 2011 yılında yapılmış bir rekabet analizidir. İllerin gelişmişlik düzeyine göre Siirt 60. sırada yer almıştır.

Sosyo-Ekonomik Sosyal Ekonomik Tarım
60 100 43 11

 

Siirt İlçelerinin Rekabetçilik Sıralamaları

İlçe Merkez Kurtalan Tillo Baykan Eruh Şirvan Pervari
Sosyo-Ekonomik 3 11 13 17 23 29 30
Sosyal 1 13 6 17 15 29 30
Ekonomik 3 10 30 16 28 27 29
Tarım 9 2 26 23 11 21 28
Büyübaş Hayvancılık 14 11 30 6 19 15 24
Küçükbaş Hayvancılık 6 7 16 27 4 5 30

 

 

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:29 SİİRT

Bilgi Hattı

0(482) 223 39 09